Μεταπτυχιακός Κύκλος

5ος  Κύκλος:  Μεταπτυχιακός και κοσμοπολίτικος!

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων βασικών Κύκλων εκπαίδευσης και γευσιγνωσίας, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πτυχιούχο  οινογνώστη να προχωρήσει και στον 5ο μεταπτυχιακό Κύκλο ο οποίος προσεγγίζει και ασχολείται με την ταυτοποίηση των διαφόρων ποικιλιών σε σχέση με την αρωματική τους σύνθεση.
Κάθε μία από τις τρεις συναντήσεις περιλαμβάνει γευστική δοκιμή πέντε μονοποικιλιακών, αλλά και σπάνιων ελληνικών και ξένων επώνυμων κρασιών. Διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο βάσει του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από τους εκάστοτε πτυχιούχους.